Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/index.php:1) in /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/init.php on line 8

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/index.php:1) in /home/server388300/ftp/hubertechpl/ftp.hubertech.trustnet.pl/public_html/init.php on line 8

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Informacje na temat celu ich wykorzystywania i opcji edycji tutaj
Firma Hubertech Sp. z o.o.
I kwadra
wschód: zachód:
Temperatura
Wilgotość
Ciśnienie
Prędkość wiatru
Kierunek wiatru
Warunki
Dane dla miasta: Katowice

  

szkolenia

O??rodek szkoleniowy operatorów sprz?tu ogrodniczego i le??nego firmy Hubertech jest wpisany do ewidencji Wydzia??u Edukacji Urz?du Miasta Katowice pod nr 44/99 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojwódzkiego Urz?du Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.24/00268/2005.

ZG?OSZENIA PRZYJMOWANE S? WY??CZNIE NA KARTACH ZG?OSZENIA UCZESTNICTWA (do pobrania TUTAJ ) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ POD ADRESEM kursy@hubertech.pl

 

OSOBY, KTÓRE PRZE?L? WYPE?NION? KART? ZG?OSZENIA, ZOSTAN? POWIADOMIONE INDYWIDUALNIE O TERMINIE ROZPOCZ?CIA KURSU. INFORMACJA TAKA ZOSTANIE RÓWNIE?? ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ.

  

W przypadku pyta?? prosimy o kontakt na kursy@hubertech.pl

 

lub pod numerem 607-879-313

 

W chwili, gdy grupa uczestników z jednego zak??adu pracy przekroczy 5 osób, przys??uguje Pa??stwu rabat w wysoko??ci 15%, powy??ej 10 osób - 20%. Zapraszamy!


W przypadku, gdy wyra??acie Pa??stwo ch?? przeszkolenia w zakresie obejmuj?cym dwie grupy tematyczne proponujemy korzystny upust cenowy.
Instruktorzy prowadz?cy szkolenia posiadaj? uprawnienia wydane przez Regionaln? Dyrekcj? Lasów Pa??stwowych oraz certyfikat licencyjny firmy Husqvarna .Ponadto uczestniczy szkolenia zostaj? obj?ci ubezpieczeniem od nast?pstw nieszcz???liwych wypadków.

Zakres tematyczny szkole??:    

Pilarki spalinowe
    -zasady bezpiecze??stwa
    - budowa pilarek
    - obs??uga techniczna
    - technika ??cinki i obalania drzew.

Wykaszarki
    - zasady bezpiecze??stwa
    - dane techniczne
    - budowa wykaszarek
    - monta?? urz?dze?? tn?cych
    - technika wykaszania traw, zaro??li i drzewek

Kosiarki

    - zasady bezpiecze??stwa
    - dane techniczne
    - budowa i charakterystyka kosiarek
    - przygotowanie do pracy, utrzymanie stanu technicznego
    - technika koszenia

 

Cennik

    - Drwal-operator pilarek – kurs obejmuje 41 godziny - 5 dni zaj?? (2 dni zaj?? teoretycznych i 3 dni zaj?? praktycznych oraz egzamin) 

KOSZT: 1290 z?? brutto

 


    - Operator sprz?tu ogrodniczego (wykaszarki, wycinarki, no??yce do ??ywop??otu, kosiarki, r?baki, dmuchawy i opryskiwacze, traktorki wielozadaniowe) - kurs obejmuje 16 godzin - 2 dni zaj?? (1 dzie?? zaj?? teoretycznych i 1 dzie?? zaj?? praktycznych). 

KOSZT: 490 z?? brutto

 

 

 


 

Statystyki odwiedzin

» wszystkie:1570861 » ten rok:45706
» ten miesiąc:813 » dzisiaj:363
online

2